Wie zijn we?
 
 
 

In 2005 werd de Stichting Vent˘se opgericht door drie Belgische notariële instellingen, namelijk de Nationale Kamer van notarissen, de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat en de Notariële Zekerheid, met de bedoeling om het imago van het notarisberoep te promoten, zowel in België als op internationaal vlak.

De Stichting heeft om die reden verschillende activiteiten, met een voornamelijk educatief karakter (stages, beurzen), ontwikkeld sedert diens oprichting om de kennis van het notarisberoep te bevorderen en om het wetenschappelijk onderzoek betreffende de uitoefening van het notarisberoep en de notariële praktijk te ondersteunen.